Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy
Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy

Dnia 27 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Zespołu Nauczycieli Szkolnych Powiatu Wągrowieckiego. Było to już ostanie- pożegnalne spotkanie z koordynatorem zespołu Panią Anetą Andrzejewską (w związku z jej przejściem na emeryturę). Od dnia 1 września 2022 r. Zespół Nauczycieli Szkolnych poprowadzi Pani Małgorzata Górska z naszej Biblioteki.

About Author