Zapraszamy nauczycieli/ki wychowania fizycznego na spotkanie metodyczne, które odbędzie się dnia 5 lutego 2024r. o godz. 16.00 (poniedziałek) w Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu.

Temat:

• Ocenianie z przedmiotu wychowanie fizyczne (prosimy o przygotowanie się do dyskusji o wpływie oceny na aktywność fizyczną ucznia w świetle obecnej podstawy programowej oraz nad zamianą oceny z wf na zaliczenie).

• Wspomaganie nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.

• Inne propozycje i potrzeby środowiska nauczycieli wychowania fizycznego.

Prelegent: Ryszard Michalski – nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego CDN Piła

About Author