Pani Karola Agnieszka Glasner zrealizowała lekcję biblioteczną na bazie książki „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. Zajęcia odbyły się 14.12.2023 r. dla młodych czytelników z klasy 6A Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

W trakcie przeprowadzonych warsztatów młodzież:

• czytała na głos rozdział 10 pt.: Budżet domowy – co to takiego?

• wypełniała karty pracy – budżet rodzinny

• dyskutowała o finansach domowych

zapoznała się z nowościami z zakresu ekonomii

W ramach współpracy utworzono punkt biblioteczny.

Opiekunem grup był Pan Krzysztof Gapiński.

Pragniemy podziękować za aktywne uczestnictwo w naszych zajęciach.

About Author