Zespół Biblioteki w Mieścisku zorganizował szkolenie branżowe @Depozyt Biblioteczny dla przedstawicielek bibliotek z naszego regionu. Dziękujemy za zaproszenie 📚

About Author