Film 13 minutowy Oprowadzenie po Starej Klasie działającej przy Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu (marzec 2021)

Powstanie i działalność „Starej Klasy”

Projekt pod nazwą „Stara Klasa przy Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu” został zapoczątkowany jesienią 2015 roku i trwa do dnia dzisiejszego. Inicjatorem i twórcą projektu jest Aneta Andrzejewska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.

Cele projektu:

 • gromadzenie eksponatów związanych z historią oświaty ziemi wągrowieckiej
 • wspomaganie pracy szkół
 • rozwijanie zainteresowań historycznych i regionalnych

Oferta projektu:  

 • zajęcia edukacyjne
 • zwiedzanie indywidualne i grupowe
 • wypożyczanie eksponatów
 • sesje par ślubnych

Przykładowe tematy  prowadzonych zajęć:

 • Kaligrafia – zapomniane wsparcie polskiej szkoły
 • Kaligrafia – to nie tylko piękne pisanie
 • Stara Klasa – lekcja kaligrafii i artefakty dawnej szkoły
 • Mój elementarz, moja pierwsza czytanka – elementarze i podręczniki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecznego pióra, czyli historia pisma i materiałów piśmienniczych
 • Szkoły których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiętniki
 • Z tornistrem przez lata – dzieje uczniowskiego plecaka
 • Wspomnienia niebieskiego mundurka, czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków

Prosimy o wcześniejszą rezerwację: 67-2621263,    wagrowiec@cdn.pila.pl

Elementarze