Harmonogram – Plan pracy 2022/2023

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

POWIATU  WĄGROWIECKIEGO (od 1.02.2022 pod nazwą “Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego”)

Uczestnicy i koordynator sieci wspólnie zaplanowali pracę na aktualny rok szkolny 2022/2023

Diagnoza potrzeb: dyskusja moderowana, wnioski wynikające z realizacji planu pracy sieci w roku 2022/2023, liczne opublikowane raporty z badań, tematyka konsultacji w bibliotece i online, nowe KPOP

Nazwa nowej tematyki: Aktywna biblioteka szkolna

Cel:

  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w życiu społecznym

Liczba uczestników sieci: 38

                                   28 –  bibliotekarze szkół podstawowych

                                     8 – bibliotekarze zespołów szkół

                                     2 – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

Koordynator sieci: Karola Agnieszka Glasner

ROCZNY PLAN PRACY – rok szkolny 2022/2023

  Forma    Temat      Termin    Miejsce  Odpowiedzialny
Konferencja I      Pedagogika zabawy
w pracy z książką – kreatywne wychowanie przez czytanie
 
październik 2022  Biblioteka PedagogicznaKarola Agnieszka Glasner
Konferencja II    Piramida książek – międzynarodowy projekt edukacyjnykwiecień 2023Biblioteka PedagogicznaKarola Agnieszka Glasner
Punkty Biblioteczne Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu  Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu – proponuje
dla nauczycieli
cały rokBiblioteki szkolne
powiatu wągrowieckiego
Karola Agnieszka Glasner
 Wsparcie nauczycieli – bibliotekarzy
w ich macierzystych placówkach
 
– pomoc w organizacji: lekcji, wystaw, konkursów
– instruktaż, konsultacje
i pomoc merytoryczna
– praca w obradach jury konkursów recytatorskich
i teatralnych
   cały rok Biblioteki szkolne
powiatu wągrowieckiego
Karola Agnieszka Glasner
Wągrowiec, 30.09.2022                                     sporządziła: Karola Agnieszka Glasner