Harmonogram – Plan pracy 2021/2022

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

POWIATU  WĄGROWIECKIEGO (od 1.02.2022 pod nazwą “Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego”)

Uczestnicy i koordynator sieci wspólnie zaplanowali pracę na aktualny rok szkolny 2021/2022

Diagnoza potrzeb: dyskusja moderowana, wnioski wynikające z realizacji planu pracy sieci w roku 2020/2021, liczne opublikowane raporty z badań, tematyka konsultacji w bibliotece i online, nowe KPOP

Nazwa nowej tematyki: Wychowanie do wartości

Cel:

  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w życiu społecznym

Liczba uczestników sieci: 38

                                   28 –  bibliotekarze szkół podstawowych

                                     8 – bibliotekarze zespołów szkół

                                     2 – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

Koordynator sieci: Aneta Andrzejewska

ROCZNY PLAN PRACY – rok szkolny 2021/2022

  Forma    Temat      Termin    Miejsce  Odpowiedzialny
Konferencja I      Prelekcja: Polscy, żydowscy i niemieccy absolwenci Królewskiego Gimnazjum Klasycznego w Wągrowcu Wystawa: Wągrowiec-Czas odnaleziony30.09.2021    Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w WągrowcuAndrzejewska
Konferencja II    Prezentacja książki: Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu 1952-2022 Film: Siedemdziesiąt lat w służbie czytelnika i książki
Wystawa: Z lamusa bibliotecznego
czerwiec 2022Biblioteka Pedagogiczna w WągrowcuAndrzejewska
Punkty Biblioteczne Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu  Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu – proponuje dla nauczycielicały rok  Biblioteki szkolne powiatu wągrowieckiegoAndrzejewska
Wsparcie nauczycieli – bibliotekarzy w ich macierzystych placówkach        – pomoc w organizacji: lekcji, wystaw, konkursów
– instruktaż, konsultacje i pomoc merytoryczna – praca w obradach jury konkursów recytatorskich i teatralnych
 cały rok     Andrzejewska

Wągrowiec, 21.09.2021                                     sporządziła: Aneta Andrzejewska