Harmonogram – Plan pracy 2023/2024

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

POWIATU  WĄGROWIECKIEGOKlub Nauczyciela Bibliotekarza
(od 1.02.2022 pod nazwą “Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego”)

Uczestnicy i koordynator sieci wspólnie zaplanowali pracę na aktualny rok szkolny 2023/2024

Diagnoza potrzeb: dyskusja moderowana, wnioski wynikające z realizacji planu pracy sieci w roku 2022/2023, liczne opublikowane raporty z badań, tematyka konsultacji w bibliotece i online, nowe KPOP

Nazwa nowej tematyki: Aktywna biblioteka szkolna

Cel:

  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w życiu społecznym

Liczba uczestników sieci: 38

                                   28 –  bibliotekarze szkół podstawowych

                                     8 – bibliotekarze zespołów szkół

                                     2 – bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

Koordynator sieci: Karola Agnieszka Glasner

ROCZNY PLAN PRACY – rok szkolny 2022/2023

  Forma    Temat      Termin    Miejsce  Odpowiedzialny
Konferencja I      Biblioteka,
tu kwitnie wyobraźnia
październik 2023  Biblioteka PedagogicznaKarola Agnieszka Glasner
Konferencja II    Biblioteka otwarta na światkwiecień 2024Biblioteka PedagogicznaKarola Agnieszka Glasner
Punkty Biblioteczne Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu  Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu – proponuje
dla nauczycieli
cały rokBiblioteki szkolne
powiatu wągrowieckiego
Karola Agnieszka Glasner

Łukasz Smorczewski
 Wsparcie nauczycieli – bibliotekarzy
w ich macierzystych placówkach
 
– pomoc w organizacji: lekcji, wystaw, konkursów
– instruktaż, konsultacje
i pomoc merytoryczna
– praca w obradach jury konkursów recytatorskich
i teatralnych
   cały rok Biblioteki szkolne
powiatu wągrowieckiego
Aneta Andrzejewska

Karola Agnieszka Glasner

Lukasz Smorczewski
Wągrowiec, 27.09.2023                                    sporządziła: Karola Agnieszka Glasner