PRACOWNICY:

  • mgr Karola Agnieszka Glasner – nauczyciel bibliotekarz    k.glasner@cdn.pila.pl      
  • dr Łukasz Smorczewski – nauczyciel bibliotekarz                  l.smorczewski@cdn.pila.pl
  • mgr Aneta Andrzejewska – nauczyciel bibliotekarz              a.andrzejewska@cdn.pila.pl
  • mgr Lidia Eksler – nauczyciel bibliotekarz                                 l.eksler@cdn.pila.pl                          
  • Alicja Pawłoszek – pracownik obsługi, 1/2 etatu                    alpaw@onet.pl