PRACOWNICY:

  • mgr Aneta Andrzejewska – nauczyciel – bibliotekarz – kierownik    a.andrzejewska@cdn.pila.pl
  • mgr Marzena Zawłocka – nauczyciel – bibliotekarz       m.zawlocka@cdn.pila.pl
  • mgr Małgorzata  Górska – nauczyciel – bibliotekarz       m.gorska@cdn.pila.pl
  • Alicja Pawłoszek – pracownik obsługi, 1/2 etatu             alpaw@onet.pl