6 grudnia 2022 r. nasza Biblioteka zorganizowała warsztaty poetyckie dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością pisarzy regionalnych a także czytali wiersze i przepisywali wybrane utwory literackie. Portrety pisarzy przedstawiano przy pomocy węgla malarskiego i kredy. Malowano światłem i cieniem według metody Roz Jacobson. Prezentacja twórczości uczniów zostanie rozpropagowana w szkole i internacie MOW w Antoniewie. Pracowano na zbiorach wierszy – Carla Hermana Bussego, Joanny Drażby, Zbigniewa Grabowskiego, Gustawy Patro, Karola Krusia, Leszka Z. Chudzińskiego, Małgorzaty Osuch, Jerzego Szatkowskiego, Jolanty Nowak-Węklarowej.
Kolejne etapy zajęć to:
– zwiedzenie STAREJ KLASY działającej przy Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu
– wykonanie świątecznych gwiazd
– zapoznanie się z wystawą “Plener Fotograficzny Gołuchów 2019”
– poznanie literatury przedmiotowej i nowości z Naszej biblioteki
– spotkanie mikołajkowe
Zajęcia prowadziła Karola Glasner z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.

About Author