W ramach 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na Ziemi Wągrowieckiej nasza Biblioteka Pedagogiczna wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej zorganizowała warsztaty poetyckie 3 listopada 2022 r. Celem spotkań było zorganizowanie lekcji bibliotecznych wokół poezji regionalnej dla młodzieży z dwóch szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – klasy 1 Tf pod opieką Pani Ewy Nogalskiej i Joanny Rossy oraz Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu klasy 1 pod opieką pani Danuty Muszyńskiej.
Młodzież zapoznała się z twórczością oraz biogramami wieszczy. Wypisała interesujące fakty z życia poetów tworzących w naszej najbliższej okolicy. Młodzi czytelnicy czytali wiersze i przepisywali wybrane utwory. Następnie przystąpili do tworzenia portretów znanych i nieznanych wieszczy węglem malarskim i kredą.  Ekspresja twórcza pomaga wczuć się w interpretację wierszy dlatego też była to wyjątkowa lekcja sztuki: malowania światłem i cieniem według Roz Jacobson. Młodzież dobrze się czuła tworząc prace plastyczne. Prezentacja twórczości uczniów zostanie przedstawiona na gazetkach ściennych w szkołach. Ostatnim punktem były zabawy integracyjne: wspólne opisanie ulubionego bohatera i jego interpretacja plastyczna oraz losowanie fantów i tematyczne dokończenie zdania – książka jest jak… ponieważ … Młodzi czytelnicy pracowali na zbiorach wierszy: Carla Hermana Bussego, Joanny Drażby, Zbigniewa Grabowskiego, Piotra Palińskiego, Gustawy Patro, Karola Krusia, Dariusza Kozdęby, Leszka Z. Chudzińskiego, Małgorzaty Osuch, Jerzego Szatkowskiego, Jolanty Nowak – Węklarowej. Zrealizowane spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników. Zajęcia prowadziła Karola Glasner z naszej Biblioteki.

About Author