Biblioteka Pedagogiczna użyczyła eksponaty ze „Starej Klasy” na Festyn rodziny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie.

About Author