Dnia 11.09.2023 Nasza Biblioteka gościła nauczycieli i uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Antoniewo. Kolejne etapy zajęć czytelniczych to:

• ćwiczenie wprowadzające: poznanie własnych emocji

• wysłuchanie fragmentów muzyki filmowej: sekwencji „Nad Niemnem” Andrzeja Kurylewicza

• tworzenie kolażu: Eliza Orzeszkowa we współczesnym świecie,

• poznanie portalu bibliotecznego Wolne Lektury i wysłuchanie fragmentu tekstu

• wspólne czytanie fragmentu książki „Nad Niemnem”

• przystawienie pamiątkowej pieczęci w egzemplarzach książek przywiezionych przez gości

• oglądanie fragmentu filmu z 1986 roku

• przedstawienie wyselekcjonowanej literatury przedmiotu poświęconej lekturze

• ćwiczenie: nazywanie emocji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach.

About Author