• mgr Aneta Andrzejewska – nauczyciel bibliotekarz                a.andrzejwska@cdn.pila.pl
  • mgr Karola Agnieszka Glasner – nauczyciel bibliotekarz      k.glasner@cdn.pila.pl
  • dr Łukasz Smorczewski – nauczyciel bibliotekarz                   lukasz.smorczewsk@cdn.pila.pl