25.04.2023 r. w naszej Bibliotece odbyła się kolejna konferencja Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego – Klub Nauczycieli Bibliotekarzy.

Porządek konferencji:
• warsztat pt. „Siła jest we mnie. Poezja z Internetu na każdy dzień.”
• warsztat pt. „Muzeum w Pudełku. Miasteczko Malki.” Inicjator: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
• wymiana dobrych praktyk: projekt międzynarodowy PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ- THE PYRAMID OF BOOKS.
• warsztat pt. „Różne oblicza Jadwigi Zamoyskiej – prekursorki szkolnictwa w Wielkopolsce.”
• prezentacja „Biblioteki poznańskie – zasoby i regulamin użytkowania.”
• wystawa pt. „Przegląd nowości Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.”
• wystawa fotograficzna przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz
Konińskiego Klubu Fotograficznego FF

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

About Author