Zasada funkcjonowania

 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu została założona 30 czerwca 1952 r. decyzją dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu doktora Zdzisława Grota.
 • 1952 – 1975 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu podlegała Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu.
 • 1975 – po reformie administracyjnej kraju Bibliotekę przekształcono w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile. Troskę o sprawy finansowe i gospodarcze (do 1995 r.) sprawował Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wągrowcu.
 • 1999 – nowy podział administracyjny kraju spowodował, iż organem prowadzącym Bibliotekę stał się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a bezpośrednio – Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Strukturalnie oraz administracyjnie Biblioteka podlegała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile.
 • Od 1 września 2009 r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, tworzy zespół placówek, w skład którego wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, posiadająca Filie w: Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.

Lokalizacja (układ chronologiczny)

 • 1952-1954  Ówczesna lokalizacja: Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Wągrowcu, ulica Świerczewskiego 3. Obecna lokalizacja: Budynek mieszkalno-usługowy w Wągrowcu, ulica Pocztowa 9. 
 • 1954-1955 Ówczesna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu, ulica Kolejowa 14. Obecna lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, ulica Kolejowa 14.
 • 1955-1961 Ówczesna lokalizacja: Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu, ulica Kolejowa 52. Obecna lokalizacja: Urząd Gminy Wągrowiec (prawa strona budynku), ulica Cysterska 22 .
 • 1961-1964 Ówczesna lokalizacja: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu, ulica Kościuszki 15. Obecna lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ulica Kościuszki 15.
 • 1964-1970 Ówczesna lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu, ulica Janowiecka 22 (stary budynek szkoły). Obecna lokalizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu (szkoła), ulica Janowiecka 22.
 • 1970-1981 Ówczesna lokalizacja: Budynek oświatowy w Wągrowcu, ulica Armii Czerwonej 1. Obecna lokalizacja: Budynek komunalny, Aleja Jana Pawła II 1.     
 •  1981-1990 Ówczesna lokalizacja: Dom Wycieczkowy „Metropol” w Wągrowcu, Plac Pułkownika Paszkowa 13. Obecna lokalizacja: Budynek mieszkalno-usługowy w Wągrowcu, Rynek 13. 
 • 1990 – nadal Ówczesna lokalizacja:Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Wągrowcu, ulica Wierzbowa 1. Obecna lokalizacja: Budynek samorządowy w Wągrowcu, ulica Wierzbowa 1.                                                                                                      

Kadra nadzorująca – (układ chronologiczny)

 Imię i nazwisko Instytucjazakres lat
1 dr Zdzisław GrotBiblioteka Pedagogiczna w Poznaniu19521957
2 dr Tadeusz NożyńskiBiblioteka Pedagogiczna w Poznaniu19571968
3 Stanisław WiśniewskiBiblioteka Pedagogiczna w Poznaniu19681968
4 Jarosław LamperskiBiblioteka Pedagogiczna w Poznaniu19681976
5 Zofia Grabowska – AndrijewBiblioteka Pedagogiczna w Pile19761985
6 Zofia AdamczewskaBiblioteka Pedagogiczna w Pile19862007
7 Beata WalczakBiblioteka Pedagogiczna w Pile20072009
8 Grzegorz BogaczCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile2009nadal

Kierownicy (układ chronologiczny)

Marian Słobodzian 1952 – 1954

Janina Romankiewicz 1954

Marian Kurczewski 1954 – 1961

Monika Kurczewska 1961 – 1976

Maria Baar 1976 – 1991

Aneta Andrzejewska 1991 – 2023

Karola Agnieszka Glasner 2023 – nadal

Pracownicy pedagogiczni (układ alfabetyczny)

Andrzejewska Aneta 1985 – nadal

Baar Maria 1975 – 1992

Bauza Justyna 1992 – 2020

Bogdanowicz Anna 1982 – 1984

Dolot Wanda 1987 – 2006

Eksler Lidia 2024 – 2024

Glasner Karola Agnieszka 2022 – nadal

Górska Małgorzata 2006 – 2022

Grajkowska Leokadia 1978 – 1983

Gruszka Halina 1983 – 1985

Januszewski Bernard 1976 – 1979

Kurczewska Monika 1961 – 1990

Kurczewski Marian 1954 – 1961

Kurzyńska Dorota 1989 – 1991

Nowacka Anna 1983 – 1989

Nożyński Tadeusz 1970 – 1995 (altruistycznie)

Romankiewicz Janina 1954

Słobodzian Marian 1952 – 1954

Smorczewski Łukasz 2023 – nadal

Szymańska Bogumiła 1983 – 1987

Waligórska Teresa 1972 – 1975

Weyna Krystyna 1983 – 1987

Wierzbińska Wiktoria 1983 – 1984

Zawłocka Marzena 2022 – 2023

Pracownicy administracyjni (układ alfabetyczny)

Adamczewska Krystyna 1970 – 1998

Andrzejewska Maria 1993 – 1994

Andrzejewski Dariusz 1984 – 1986

Białecka Krystyna 1986 – 1993

Koczorowska Grażyna 1998 – 2015

Koczorowski Krzysztof 1998

Patro Władysława 1976 – 1983

Pawłoszek Alicja 2015 – nadal