Dnia 23 maja 2023 r. spotkaliśmy się w Dziennym Domu Seniora na zajęciach edukacyjnych. Przeprowadzono kilka ćwiczeń rozwijających umiejętności plastyczno – percepcyjne dorosłych. Polegały one na swobodnej interpretacji dzieł malarzy polskich, które w twórczy sposób przerabiano, dodając nowe i nieznane konteksty. Inspiracją do ćwiczeń była książka pt. „Maluję. Polscy malarze. Zeszyty do kolorowania” Karola Prajznera. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszych zajęciach.

About Author