“Zwyczajne biblioteki budują kolekcje, dobre biblioteki budują usługi, wspaniałe biblioteki budują społeczności.”

“Bad libraries only build collections. Good libraries build services (and a collection is only one of many). Great libraries build communities.”

R. David Lankes

Dziękujemy!

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

Kino za Rogiem Mieścisko

W trakcje warsztatów młodzież:

• zapoznała się z albumami wybitnych malarzy współczesnych,

• wykonała przestrzenne prace artystyczne,

• czytała wiersze poetów ziemi pałuckiej,

• projektowała ekologiczne torby z napisami wybranych tekstów,

• grała na instrumencie perkusyjnym,

• tworzyła autorskie identyfikatory,

• obejrzała polski film familijno-przygodowy pt.: „Tarapaty” z 2017 roku w reżyserii Marty Karwowskiej w Kino za Rogiem Mieścisko

• dyskutowała na temat historii zwanej życiem, którą sami opowiadamy… z Panem Włodzimierzem Naumczykiem – Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

Zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i regionalnej połączone z pracami twórczymi dla podopiecznych MOW z Antoniewa prowadziła Karola Agnieszka Glasner z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.

Serdecznie dziękujemy nauczycielkom: Pani Natalii Urbańskiej i Pani Agacie Serwin oraz uczestnikom fantastycznego spotkania za aktywny udział w zajęciach.

Gospodarzem wyjątkowego spotkania była Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

About Author