• katalogi on-line dostępne całą dobę z możliwością elektronicznej rezerwacji i zamówień
 • realizację wypożyczeń międzybibliotecznych
 • informację telefoniczną i mailową o zbiorach
 • dostęp do bezprzewodowego Internetu
 • przygotowywanie materiałów na szkolenia, konferencje, wystawy
 • przygotowywanie wystaw okolicznościowych, tematycznych i nowości
 • organizację Zespołu Nauczycieli Bibliotekarzy KNB
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów
 • zajęcia z biblioterapii reministencyjnej
 • możliwość odbywania praktyk studenckich oraz stażów