Dnia 21.03.2023 Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu gościła wychowanków MOW w Antoniewie. W trakcie spotkania przeprowadzono serię zajęć edukacyjnych, podczas których młodzież miała okazję zapoznać się z sylwetkami i osiągnięciami Aleksandra Doby, Jadwigi Zamoyskiej i Franciszka Jacha. Przedstawiono również wyselekcjonowana literaturę przedmiotu poświęconą omawianym postaciom. Następnie zrealizowano serię ćwiczeń praktycznych, polegających na wykonaniu XIX wiecznych zabawek optycznych oraz modelów samolotów z różnych epok. Po zajęciach sporządzono ankietę ewaluacyjną, która pozwoli ocenić stopień integracji grupy wychowanków MOW w Antoniewie.

About Author