4 listopada 2022 r. – warsztaty pt. “Zioła w obrzędach i wierzeniach ludowych”. Zajęcia przeprowadziła Pani Wiesława Gruchała – etnograf Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Uczestnikami zajęć (24 osób) byli uczniowie i opiekunowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego OREW w Wągrowcu. Cieszymy się że tłem zajęć mogła być “Stara Klasa działającą przy Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu”.

About Author