Dzieci:

• rozwiązywały quest pt. „Historia szkolnictwa w Starej Klasie się skrywa”

• pisały gęsim piórem, oraz piórem z obsadką i stalówką

• pisały na starej maszynie do pisania

• zapoznały się z obiektami muzealnymi dotyczącymi historii oświaty wągrowieckiej

About Author